Agroslužby       poľnohospodárskou mechanizáciou:


Naším cieľom je dlhodobo poskytovať profesionálne mechanizačné služby v poľnohospodárstve 
s nasadením aktuálne najmodernejšej poľnohospodárskej techniky. Kladieme veľký dôraz na kvalitu, rýchlosť a ekonomiku prác. 

Poskytujeme agroslužby typu: 

- hlboká orba

- stredná orba

- smykovanie

- podmietanie

- rozrábanie kombinátorom

- rozmetanie priemyselných hnojív

- sejba hustosiatych plodín  

- sejba sejacou kombináciou 

- valcovanie

-  valcovanie Guttler

- preprava sypkých materiálov

- plečkovanie 

- podrývanie

- mulčovanie

- postrekovanie

- práce prekladacím vozom

- kombajnové práce

                                                        Napíšte nám