Agroslužby       poľnohospodárskou  mechanizáciou:


Naším cieľom je dlhodobo poskytovať profesionálne mechanizačné služby v poľnohospodárstve 
s nasadením aktuálne najmodernejšej poľnohospodárskej techniky. Kladieme veľký dôraz na kvalitu, rýchlosť a ekonomiku prác. 

- poskytujeme agroslužby typu: - hlboká orba

                                                       - stredná orba

                                                       - smykovanie

                                                       - podmietanie

                                                       - rozrábanie kombinátorom

                                                       - rozmetanie priemyselných hnojív

                                                       - sejba hustosiatych plodín  

                                                       - sejba sejacou kombináciou 

                                                       - valcovanie

                                                       -  valcovanie Guttler

                                                       - preprava sypkých materiálov

                                                       - plečkovanie

                                                       - podrývanie

                                                       - mulčovanie

                                                       - postrekovanie

                                                       - kombajnové práce

                                                        Napíšte nám