Vítajte na stránke!

Spoločnosť Žitný-Agro s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2017.

Predmetom podnikania našej spoločnosti je:

  • rastlinná prvovýroba
  • poskytovanie agroslužieb mechanizáciou  na tuzemskom a zahraničnom trhu
  • zakresľovania máp a pre podávanie geopriestorvých žiadostí GSAA

Naša spoločnosť začala rastlinnou výrobou v roku 2017, no história hospodárstva začala už v roku 1993  vo forme SHR. Postupnou transformáciou sa od roku 2017 mení na terajšiu spoločnosť.        V roku 2018 sa do portfólia našej spoločnosti pripojili komplexné agroslužby a zakreslovania máp pre podávanie žiadostí dotácií na plochu.

Prioritou našej spoločnosti je dodržiavanie legislatívy, maximálna spokojnosť zákazníkov a neustále napredovanie v každom smere predmetu podnikania.