Agro vstupy:

V rámci poskytovania agro vstupov pestovateľom ponúkame certifikované osivá, hnojivá a chemické prípravky.Prípravky na ochranu rastlín:

- Herbicídy
- Fungicídy
- Insekticídy
- Moridlá

Hnojivá:

- Priemyselné hnojivá
- Špecialne listové hnojivá


Osivá:

- Obiloviny
- Olejniny
- Strukoviny
- Krmoviny
- Osivá špeciálne zmesi pre medziplodiny a greening