Agro komodity :

Naša spoločnosť vykupuje najčastejšie pestované poľnohospodárske produkty :

Obilniny :

  • Pšenica potravinárska 
  • Pšenica kŕmna
  • Jačmeň sladovnícky
  • Jačmeň kŕmny
  • Kukurica kŕmna

Olejniny :

  • Repka olejná
  • Slnečnica čierna